Bài viết

Chụp hút khói bếp công nghiệp

Chụp hút khói bếp công nghiệp với tầm quan trọng cần thiết

Một khu bếp công nghiệp, hay bếp nhà hàng khách sạn đạt chuẩn, ngoài yêu cầu về các thiết bị bếp phải theo quy trình bếp 1 chiều, thiết bị phải được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm,…